كاظمی: روابط خوب ایران و عراق خلاف منافع آمریكا در منطقه است

بهمن: نایب رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: بطور قطع تحكیم روابط و حسن ارتباط و اتفاق نظر میان ایران و عراق مخالف منافع آمریكا در منطقه است.
محمد كاظمی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم وحدت میان مردم عراق و ایران، اظهار نمود: پس از به درك واصل شدن صدام و تغییر رژیم عراق از آنجائیكه هیات حاكمه آنجا مسلمان هستند و درخواست خودشان هم داشتن یك ارتباط مسالمت آمیز بوده است، ارتباط ما با آنها خوب بوده است، من معتقدم كه همجوار بودن با عراق ایجاب می كند كه حسن ارتباط را داشته باشیم.

نماینده ملایر افزود: انتظار این است كه دو كشور مسلمان برپایه آموزه های دین مشترك شان در یك فضای اخوت و برادری با هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. این ارتباط بین این دو نظام سیاسی هم اكنون برقرار است، منتها بطور قطع تحكیم این روابط و حسن ارتباط و اتفاق نظر میان آنها مخالف منافع آمریكا در منطقه است.

نایب رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حمله به كنسولگری ایران در بصره در ایام اخیر، اضافه كرد: این مساله حكایت از این دارد كه آمریكا توسط عوامل خودش در حال قدم برداشتن در این مسیر است. ما، هم روابط و مبادلات تجاری و هم روابط سیاسی خوبی با عراق داریم. امیدواریم حاكمیت دولت عراق و تركیب اخیری كه در بحث مجلس و نمایندگان آنها پیش آمده بتواند این روابط را تحكیم بخشد و روز به روز افزایش یابد.

كاظمی در انتها در مورد نقش رسانه ها در تولید وحدت بین دو كشور اظهار داشت: تفاوت چندانی میان ایران و عراق وجود ندارد. ما باید در جهت حفظ و تقویت وحدت در مطبوعات مان قلم بزنیم. فضای مجازی ما و رسانه ها تلاش كنند در این زمان كه نیاز به ارتباط خوب با كشورهای همسایه و مسلمان داریم، این شرایط را درك كرده و در بوق اختلافات ندمند.