دلخوش: قوه قضاییه برخورد با محتكران را تشدید كند

بهمن: یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر این كه قوه قضاییه برخورد با محتكران را تشدید كند، اظهار داشت: در شرایطی كه ما در جنگ اقتصادی هستیم و دولت و ملت باید در كنار هم باشند، هنوز چنین برداشتی در جامعه تولید نشده كه عده ای فرصت طلب هم از این شرایط سوءاستفاده می كنند.
كاظم دلخوش در گفت وگو با ایسنا، با تاكید بر ضرورت برخورد با محتكران، اظهار نمود: زمانی كه مردم به این نتیجه برسند كه دشمن اقتصاد ما را هدف قرار داده است و در مقابل ما قرار دارد آن گاه با یكدیگر متحد شده و با اقدامات دشمن مقابله می كنند؛ چون در جنگ اقتصادی باید دولت و ملت كنار هم قرار گیرند، اما برداشت آن است كه تابحال چنین احساسی تولید نشده است.

وی خاطرنشان كرد: در زمان جنگ هم عده ای فرصت طلب و سوء استفاده گر به دنبال استفاده از شرایط بحرانی و حساس به نفع خود بودند كه به نظر می آید در شرایط فعلی هم این اتفاق در حال رخ دادن است. بنابراین وظیفه دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از اجحاف به مردم و دفاع از حقوق آنها برخورد با این افراد است. كما این كه برخوردهایی هم صورت گرفته است، ولی باید جدی تر شده و ادامه پیدا كند.

دلخوش احتكار اجناس را یكی از عوامل گرانی های اخیر دانست و اظهار داشت: یكی دیگر از دلایل افزایش قیمت ها اعمال تحریم هاست. بنابراین باید در چنین شرایطی با محتكران برخورد شود، اگر این كار صورت نگیرد مشكلاتی به وجود خواهد آمد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: از سوی دیگر باید همه مردم همكاری بیشتری داشته باشند، در كنار آن قوه قضاییه هم باید برخوردها را تشدید كند و دولت هم در بخش اجرا دقت بیشتری داشته باشد. مجلس هم نظارت هایش را افزایش دهد.