دیدار دبیركل سازمان بین المللی دریانوردی با ظریف

بهمن: «كیتاك لیم» دبیركل سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) با وزیر امور خارجه كشورمان دیدار و گفت وگو كرد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این دیدار دو طرف در مورد راه های تقویت همكاری های ایران و این سازمان بین المللی گفت وگو و تبادل نظر كردند.