موسوی لارگانی: رئیس جمهور در پاسخ هایش دو سه مرتبه از مبحث مربوطه خارج شد

بهمن: یك عضو كمیسوین اقتصادی در تذكر شفاهی مجلس اظهار داشت: زمانی كه آقای روحانی نطق داشتند از مبحث مربوطه دو سه مرتبه خارج شده، به سوالات پاسخ نداده و مبحث انحرافی مطرح نمودند. درخواست ما این است كه به این مساله رسیدگی شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا؛ ناصر موسوی لارگانی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در تذكر شفاهی جلسه امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریك عید قربان و غدیر به نمایندگان و مردم خطاب به پزشكیان اظهار نمود: جناب آقای دكتر شما قسم خوردید كه به آیین نامه عمل كنید. زمانی كه آقای رئیس جمهور نطق داشتند از مبحث مربوطه دو سه مرتبه خارج شده، به سوالات پاسخ نداده و مبحث انحرافی مطرح نمودند.

موسوی لارگانی افزود: جا داشت آقای لاریجانی به ایشان تذكر دهند. ادبیات آقای رئیس جمهور نسبت به مجلس از بالا به پایین بود؛ حقیقتا این در شأن مردم ایران و نمایندگان عزیز نیست.

وی اضافه كرد: آمارهای بسیار دور از ذهن آقای روحانی در موضوعات اقتصادی بویژه اشتغال، در این ایام عید بیشتر سبب تلطیف روح و شادی مردم شد؛ چون بیشتر جنبه ی طنز داشت تا واقعیت.

این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به روحانی اظهار داشت: در هر ماه در سال حداقل ۱۰ هزار نفر بیكار شدند. دیگر وقت تبلیغات و انتخابات و شعار گذشته است. شما فقط چهار سال از عملكرد دولت قبل انتقاد كردید. ظاهرا در این چهار سال می خواهید بگویید چنین باید كرد و چنان باید بشود. این رفتار با كسی كه رای مردم را داشته جور در نمی آید.

موسوی لارگانی در انتها تذكر اظهار نمود: قاچاق، واردات كشور را بیچاره كرده و پدر تولید را درآورده است. منابع مختلف در كشور ما این مطلب كه قاچاق سبب بیكاری شده را بارها بارها بیان نمودند. درخواست ما این است كه به این مساله رسیدگی شود.