حبس ۸۰ كارفرما با میانگین بدهی ۱۸ میلیارد ریال

بهمن: هم اكنون ۸۰ زندانی بدهكار دیات ناشی از حوادث كارگاهی در بند زندان های كشور تحمل حبس می كنند كه میانگین بدهی این افراد رقمی معادل ۱۸ میلیارد ریال است.
به گزارش بهمن به نقل از روابط عمومی ستاد دیه كشور، با استناد به پرونده های مفتوح این نهاد حمایتی هم اكنون ۴۲ كارفرمای ایرانی بابت حوادث فوتی و ۳۸ صاحب كار به علت موضوعات ساختمانی منجر به جرح در بند زندان حضور دارند كه به علت عوارض ناشی از این حوادث و مبلغ سنگین محكوم ٌبه در این قبیل پرونده ها در مجموع ۸۰ مددجو با رقم بدهی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در حبس بسرمی برند.
رقم بدهی ثلث پرونده های موجود به علت ایراد جراحت دماغی و نخاحی به مراتب از دیات نفس سنگین تر بوده و بنابراین با نهایت همكاری مجموعه های خیریه ای چون ستاد دیه، اما به علت تعیین سقف حمایتی از هر مددجو، خیلی از این افراد علی رغم تامین بخشی از بدهی امكان دارد تا مدت ها در حبس باشند.
الویت رسیدگی به پرونده های این كارفرمایان، نه حمایت مستقیم از مسبب بلكه بیشتر با هدف تامین بخشی از هزینه های درمانی و پزشكی صدمه دیدگان یك حادثه كارگاهی صورت گرفته و رعایت احوال خانواده این مصدومان اختصاصا در این قبیل پرونده ها از جنبه حبس زدایی پررنگ تر است.
طبق استعلام به عمل آمده از جانب گروه های تحقیق ستادهای دیه استانی بیشتر این زندانیان خود كارگران ساده ای هستند كه تنها به علت توفیق در گرفتن یك سفارش كاری مربوط به بهسازی یا انجام اقدامات تاسیساتی در یك ساختمان در حال احداث، از چند دوست یا آشنا برای همكاری دعوت به عمل آورده اند اما به علت بی توجهی به ایمنی حوزه كار یا بی اطلاعی از برخی فروض قانون كار، با وقوع یك حادثه گرفتار بدهی های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی شده اند.
با استناد به پرونده های موجود و بایگانی شده در این نهاد حمایتی می توان گفت قریب به اتفاق مشكلات بدهكاران دیه ناشی از حوادث كار به خساست سركارگر یا به اصطلاح كارفرما در بیمه كردن نیروهای تحت اختیار خود باز می گردد، موضوعی كه اگر خساست بی جا در قبال آن اعمل نمی شد بطور قطع شاهد این تعداد پرونده با این میزان از بدهی های سنگین نبودیم.
امروز باآنكه ۸ استان كشور فاقد زندانی بدهكار دیه ناشی از حوادث كارگاهی هستند اما در مقابل، فارس با میزبانی از ۱۵ محكوم، گلستان با ۱۰ بدهكار و اصفهان با ۷ مددجو بیشترین محبوس دیه را دارند.