عضو ارشد أنصارالله: دلارهای نفتی عربستان سعودی، جامعه جهانی را به گروگان گرفته است

بهمن: ضیف الله الشامی ضمن محكومیت سكوت جامعه جهانی در قبال جنایت های سعودی ضد یمنی ها، اظهار داشت: دلارهای نفتی عربستان سعودی، جامعه جهانی را به گروگان گرفته است.
به گزارش بهمن به نقل از المسیره، عضو ارشد جنبش أنصارالله یمن جنایت اخیر رژیم سعودی در «الدریهمی» در الحدیده را به شدت محكوم نمود. او همینطور سكوت مرگبار جامعه جهانی در قبال جنایت های رژیم سعودی در یمن را به شدت محكوم نمود. این مقام ارشد یمنی اظهار داشت: تداوم جنایت های رژیم سعودی و متحدانش در یمن نشانگر عمق نقض قوانین بین المللی توسط آنهاست. وی خاطرنشان كرد: متجاوزان با ارتكاب اینگونه جنایتها در واقع به دنبال انتقام جویی از پیروزی های ارتش و كمیته های مردمی یمن هستند. الشامی همینطور تاكید كرد: دلارهای نفتی عربستان سعودی، جامعه جهانی را به گروگان گرفته است. ایالات متحده مسئول تمامی جنایت های ضد حقوق بشری در یمن است.