فرشادان: كمیته تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر تشكیل می گردد

بهمن: نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت كه كمیته تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر از جانب كمیسیون اقتصادی تشكیل می گردد.
سید مهدی فرشادان در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر با ۶۷ درصد آراء به تصویب مجلس رسید. بر این اساس این مصوبه از جانب هیات رئیسه مجلس به كمیسیون اقتصادی ارجاع می گردد تا بعد از رای گیری اعضای كمیته تحقیق و تفحص انتخاب و بررسی های لازم آغاز شود.

وی اضافه كرد: هلدینگ پتروشیمی باختر صرفا شامل یك مجموعه نیست بلكه اندیمشك، كردستان، آذربایجان غربی، لرستان و كرمانشاه و آذربایجان شرقی را در بر می گیرد و بزرگترین خط لوله اتیلن جهان را دارد.

فرشادان در انتها ابراز امیدواری كرد كه بعد از انجام بررسی های لازم از جانب كمیته تحقیق و تفحص در صورتیكه حیف و میلی از بیت المال صورت گرفته باشد به بیت المال برگردد.