صدر اعظم اتریش: كشورهای اروپایی سرنشینان دیكوتی را نپذیرند

به گزارش بهمن صدر اعظم اتریش در تماس تلفنی با نخست وزیر مالت خواهان عدم پذیرش مهاجران كشتی دیكوتی شد.

به گزارش بهمن به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین كورتز» صدر اعظم اتریش در گفتگوی تلفنی با «جوزف موسكات» نخست وزیر مالت با تكرار مواضع وین در مورد مخالفت با ورود مهاجران به كشورهای اروپایی تصریح كرد: نه تنها از مالت كه از سایر كشورهای اروپایی می خواهیم تا سرنشینان دیكوتی را مورد پذیرش قرار ندهند. او همینطور اضافه كرد: مهاجرانی كه در كشتی دیكوتی بسر می برند باید برای اسكان به مقصد سومی غیر از اروپا رهنمون شوند. این در شرایطی است كه كشتی دیكوتی شب گذشته در سیسیل و در نزدیكی سواحل ایتالیا پهلو گرفته است. سرنشینان دیكوتی اجازه خروج از كشتی را ندارند. پذیرش سرنشینان دیكوتی از موضوعات بحث برانگیز نه تنها میان دو كشور مالت و ایتالیا كه چالشی برای سایر كشورهای اروپایی هم به وجود آورده است.