تعیین مصادیق درآمدی صدا و سیما در كمیسیون فرهنگی

بهمن: نایب رییس كمیسیون فرهنگی از تصویب منابع درآمدی و محل واریز درآمدهای سازمان صدا و سیما و صدور مجوز مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی با این سازمان جهت راه اندازی شبكه های بین المللی در این كمیسیون اطلاع داد.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: در جلسه بعدازظهر امروز (یك شنبه) كمیسیون فرهنگی مواد ۱۶ تا ۱۸ طرح نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما با اصلاحاتی تصویب گردید.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: ماده ۱۶ طرح مذكور به رسانه ملی اجازه می دهد با مشاركت بخش خصوصی داخلی و خارجی، شبكه بین المللی تأسیس كند.

وی اضافه كرد: ماده ۱۷ طرح هم منابع درآمدی سازمان صدا و سیما را مشخص كرد. این منابع مشتمل بر بودجه عمومی كل كشور، درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش، فروش محصولات، اعضای خدمات رسانه ای، فنی و مهندسی در سطح ملی و بین المللی، برنامه های تبلیغاتی و پخش آگهی های بازرگانی، واگذاری حقوق مادی ناشی از مالكیت معنوی در سطح ملی و بین المللی و كمك های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز یا مستهلك شده و درآمد ناشی از حق امتیاز و حق عرضه خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی است.

نایب رییس كمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: بر مبنای ماده ۱۸ طرح مذكور، تمامی درآمدهای مندرج در ماده ۱۷ به حساب خزانه داری واریز می گردد و از خزانه كل كشور در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می گیرد.