تاجرنیا: نمایندگان با همدلی با دولت مشكلات كشور را رفع كنند

بهمن: یك فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: در شرایط كنونی، حل مشكلات مردم بیش از اینكه با پرسش گری های نمایندگان از رئیس جمهور به دست بیاید، با همدلی و همراهی به دست خواهد آمد.
علی تاجرنیا در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با مبحث سوال از رئیس جمهور اظهار نمود: من خودم به شخصه معتقد هستم كه ما باید از حداكثر ظرفیت های قانون اساسی و نظارت بر عملكرد تمام قوا استفاده نماییم.
وی افزود: با اینكه گاها رویكردهای سوال كنندگان از رئیس جمهور را رویكردهای كاملا سیاسی و بدون دلسوزی برای منافع مردم می بینم، اما به علت پشتیبانی از پاسخ گویی مسئولان، با كلیت این كار موافق هستم.
این نماینده اسبق مجلس اظهار داشت: در شرایط كنونی، حل مشكلات مردم بیش از اینكه با این گونه پرسش گری ها به دست بیاید، با همدلی و همراهی به دست خواهد آمد.
تاجرنیا اظهار داشت: اكنون كار در مسائل اجرایی بسیار دشوار است و نمایندگان هم می دانند كه در این شرایط بیش تر مشكلات از دست رئیس جمهور خارج است؛ ازاین رو فكر نمی كنم بشود دستاوردی از مبحث طرح سوال از رئیس جمهور متصور بود.
او همینطور ابراز عقیده كرد: در شرایط فعلی حضور رئیس جمهور در مجلس می تواند دستاوردی را برای ایشان به همراه بیاورد تا از موضوعاتی كه سبب شكل گیری مشكلات كشور شده صحبت كند و به تبیین و فهم آن ها بپردازد. من كلیت این مورد را در جهت منفعت مردم و حفظ دستاوردهای دموكراسی می دانم هرچند كه شرایط فعلی كشور را مناسب استفاده از این اختیار قانونی نمی دانم.