عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد

بهمن: یكی از وكلای مدافع عبدالفتاح سلطانی اظهار داشت كه با مرخصی عبدالفتاح سلطانی موافقت شد.
سعید دهقان در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار نمود: مرخصی موكلم قطعی شده و به زندان ابلاغ گردیده و وی در حال خروج از زندان است.
وی درباره میزان مرخصی موكلش اظهار داشت: فعلا این مورد مشخص نمی باشد ولی به گمانم از مواردی است كه تمدید می گردد.
دختر عبدالفتاح سلطانی شب گذشته بر اثر ایست قلبی، درگذشت.
بر اساس این گزارش، دهقان ۲۶ تیرماه به ایسنا، گفته بود كه دادستانی با آزادی مشروط موكلش مخالفت كرده است و مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موكلم به علت مخالفت وزارت اطلاعات است. ما از طرق مختلف برای آزادی مشروط موكلم اقدام كردیم. یكی با استفاده از وزارت دادگستری بود كه آقای آوایی دو نامه را خطاب به رییس قوه قضاییه و رییس دادگستری تهران نوشتند و دیگری با استفاده از كمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود و طرق دیگر با استفاده از دفتر نظارت بر حقوق شهروندی بود كه نامه ها از جانب این مراجع به دست دادستانی رسید.
دهقان خاطرنشان كرد: این نامه ها مبتنی بر لوایح دفاعیه ما بوده است و نتیجتا با استفاده از مراجع رسمی مجلس، دولت و دفتر نظارت بر حقوق شهروندی به دست دادستانی رسید ولی در پاسخ به ما گفتند كه «وی شرایطش را ندارد».
یكی از وكلای عبدالفتاح سلطانی با یادآوری اینكه محكومیت موكلم ده سال بوده است، خاطرنشان كرد: شهریورماه امسال هشت سال می گردد كه موكلم در حبس است و با اینكه وی مشمول ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می گردد ولی با آن مخالفت كردند.
دهقان افزود: ما به اتحادیه كانون ها (اسكودا) و كانون مركز برای آزادی مشروط موكلم فشار آوردیم. از اسكودا خبری نشد ولی اتفاقی كه در كانون وكلا افتاد این بود كه هیات مدیره كانون وكلا مصوب كرد كمیته ای برای پیگیری مبحث آقای سلطانی با حضور وكلای پرونده كه (من و آقای ثابت قدم) هستیم تشكیل گردد و این روند هم همچنان ادامه دارد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد كه در مورد محكومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر كننده حكم می تواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده سال بعد از تحمل نصف و در سایر موارد بعد از تحمل یك سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام با رعایت شرایطی حكم به آزادی مشروط را صادركند.