قرقاش: نگران اختلاف دیدگاه میان آمریكا و اروپا درباره ایران هستیم!

بهمن: وزیر مشاور در امور خارجه امارات به موضع گیری درباره ایران پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از النشره، یك مقام اماراتی به موضع گیری درباره ایران پرداخت. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات مدعی شد: امیدواریم كه فشارهای آمریكا درباره گفتگوها با ایران به توافقی فراگیرتر از توافق سال ۲۰۱۵ منجر شود. وی اظهار داشت: ما نگران اختلاف دیدگاه میان آمریكا و اروپا درباره ایران هستیم!