عثمانی: مردم كمبودها را تحمل می كنند اما تبعیض را نه

بهمن: یك عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور بیان كرد: مردم نبودها و كمبودها را می پذیرند ولی تفاوت ها و تبعیض ها را بر نمی تابند. امروز وقتی به مردم می گوییم پول نیست می گویند چرا برای اختلاس پول هست؟
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا محمد قسیم عثمانی در تذكری شفاهی در انتها جلسه علنی امروز، اظهار داشت: امروز اعتماد به حاكمیت در اثر عملكرد مسئولین با خدشه روبه رو شده است و فرار از این مورد مشكل را حل نمی كند بلكه عمق این فاجعه را تشدید می كند. باید ستاد احیای اعتماد عمومی تشكیل گردد. مردم نبودها و كمبودها را می پذیرند ولی تفاوت ها و تبعیض ها را بر نمی تابند.
ایشان در ادامه اظهار داشت: امروز وقتی به مردم می گوییم پول نیست می گویند چرا برای اختلاس پول هست؟ وقتی می گوییم با كمبود منابع ارزی مواجه هستیم، می گویند چرا برای سپرده گذاری بعضی از آقازاده ها در خارج از كشور پول فراهم است؟ امروز فاصله طبقاتی، فشار اقتصادی و فساد اداری دلسوزان كشور را می آزارد و اعتماد عمومی را از بین می برد.
عثمانی در انتها اظهار داشت: بیایید زنده باد ایران را در درست كار كردن و پاكی و همدلی مردم و مسئولین جست وجو نماییم نه در مرگ بر دیگران. بیایید منابع مالی را صرف محرومیت های ایران نماییم و با تمركز در داخل كشور نه باعث نارضایتی مردم شویم و نه به دشمنان فرصت دهیم.