دستور هفتگی مجلس سوال از وزیران اطلاعات، نفت و خارجه در دستور كار هفته آینده نمایندگان

بهمن: نمایندگان مجلس بعد از دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس، روزهای یكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسات علنی دارند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سوال علی مطهری و ۵۰ نماینده و همینطور سوال جواد كریمی قدوسی و دو نفر دیگر از نمایندگان از وزیر اطلاعات، سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب از وزیر نفت، و سوال مجید ناصری نژاد، نصرالله پژمان فر و ۱۳ نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه از دستور كارهای جلسات علنی هفته آینده مجلس است.

لایحه حفاظت از خاك، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، طرح یك فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان، طرح یك فوریتی تشكیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و طرح یك فوریتی اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم از دستور كارهای نمایندگان در جلسات هفته آینده است.

نمایندگان مجلس همینطور در هفته آینده طرح یك فوریتی الحاق یك ماده به قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، بررسی لایحه یك فوریتی تولید هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، بررسی طرح یك فوریتی جامع توسعه و عمران روستایی كشور، بررسی طح یك فوریتی اصلاح بعضی از قوانین مربوط به تابعیت و بررسی طرح یك فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حكومتی را مورد بررسی قرار می دهند.

لایحه عضویت دولت ایران در همكاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا، اقیانوسیه، لایحه تشكیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح و لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان، لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی، رد طرح دهیاری ها، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید، بررسی طرح اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون پشتیبانی از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، طرح صدور چك، لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه كشور و لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از دیگر دستوركارهای نمایندگان در جلسات هفته آینده است.

نمایندگان مجلس همینطور در جلسات هفته آینده مجلس انتخاب رئیس كمیسیون اصل ۹۰، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص تشكیل كمیسیون ویژه فضای مجازی، رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر كاربری ها و واگذاری املاك شهرداری تهران بخصوص بوستان مادر، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ باختر به بخش خصوصی، و تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین كارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد را در دستور كار دارند.

بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص تشكیل كمیسیون ویژه بررسی لایحه كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، گزارش كمیسیون صنایع در مورد ریشه های قاچاق كالا و ارز، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناكارآمدی شركت های خودرو ساز داخلی، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملكرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و گزارش كمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند ه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ در مورد تخصیص و پرداخت عوارض برق همچون دستور كارهای نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده مجلس است.

نمایندگان همینطور گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای حكم قانونی بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم در مورد بخشودگی سود و كارمزد و جریمه وامهای دریافتی كشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنها به مدت ۳ سال، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و گزارش كمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، را بررسی می كنند.