العربی الجدید گزارش داد بازسازی و تغییر گسترده در بدنه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مصر

بهمن: منابع مصری گفته اند كه پس از روی كار آمدن عباس كامل بعنوان رئیس سازمان اطلاعات مصر، بدنه نهادهای امنیتی مصری و پرونده های تحت نظارت این سازمان دچار تغییر و تحول عمده شده است.
به گزارش بهمن به نقل از العربی الجدید، منابع مصری نزدیك به ریاست جمهوری این كشور از روند تغییر و بازسازی گسترده در بدنه نهادهای امنیتی مصری اطلاع داده است. بر طبق این خبر این تغییرات پس از انتخاب «عباس كامل» بعنوان رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر صورت گرفته است و به قول این منابع عباس كامل بازی گردان اصلی نهادهای امنیتی در مصر به حساب می آید. این منابع تاكید كرده اند كه عباس كامل یك نهاد امنیتی جدید هم در داخل موسسه های ریاست جمهوری مصر تأسیس كرده و شماری از افسران سازمان اطلاعات جنگی، اطلاعات عمومی، امنیت ملی، نظارت اداری و وزارت كشور را به این سازمان ملحق كرده است و خود هم مدیریت این سازمان را برعهده گرفته است. بخشی از مسئولیت های این سازمان جدید التأسیس نظارت بر همه نهادهای دولتی و نظارتی و همه رسانه های مكتوب و غیر مكتوب مصری است و گزارش های این سازمان به شخص عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عباس كامل عرضه می گردد. بر طبق این خبر عباس كامل به بازسازی كامل پرونده های مهم سازمان اطلاعات عمومی هم دست زده است كه مهم ترین آن پرونده فلسطین، لیبی و پرونده روابط سودان و مصر و سد النهضه بوده است.