موریتانی سفیر ایران را احضار كرد

بهمن: موریتانی سفیر ایران را به وزارت خارجه این كشور احضار كرد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، وزارت خارجه موریتانی سفیر ایران در این كشور را احضار كرد. به گزارش مراكش وُرلد نیوز، منابع آگاه در این خصوص اعلام نمودند كه وزارت خارجه موریتانی محمد عمرانی را احضار كرده است.

«سلك ولد حمد ازیدبیه» (Isselkou Ould Ahmed Izidbih) وزیر خارجه موریتانی به سفیر ایران در این كشور گفته است كه «نمی تواند فعالیت سفارت یا وابستگان آن را برای تغییر رویه یا مسلك جامعه موریتانی بپذیرد».

موریتانی مدعی شده است كه فعالیت های مجمع امام علی (ع) در این كشور در جهت ترویج مذهب تشیع در این كشور بوده است!