یك روزنامه صهیونیستی مدعی شد: ایران به دنبال فناوری موشكی غیرقانونی در آلمان است

بهمن: روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست در گزارشی ادعایی به نقل از یك آژانس اطلاعاتی در آلمان نوشت: ایران به دنبال دستیابی به فناوری موشكی غیرقانونی در آلمان است.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا به نوشته روزنامه اورشلیم پست، آژانس اطلاعات ایالت راین ـ وست فالن شمالی در آلمان در گزارش ادعایی خود آورده است كه ایران در آلمان برای دستیابی به فناوری موشكی غیرقانونی و تجهیزات مورد نیازش در این زمینه تلاش می كند.

در این گزارش كه سال ۲۰۱۷ را پوشش می دهد، مشخص نمی باشد كه ایران چند بار برای دستیابی به این فناوری و دفعاتی كه تلاش هایش منجر به انتقال این تجهیزات به ایران شده، اقدام نموده است.

همچنین در این گزارش ادعایی آمده است كه ایران، كره شمالی، سوریه و پاكستان به علت آنكه قادر به ساخت تجهیزات مورد نیاز خود برای پیشبرد برنامه های تسلیحاتی شان نیستند، به دنبال دستیابی به كالاهای مورد نیاز خود از كشورهای دیگر هستند.