استاد دانشگاه آلاباما آمریكا در گفتگو با مهر: احتمال تغییر سیاست خارجی اردوغان در بلندمدت وجود دارد

بهمن: رئیس دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی امریكا معتقد می باشد اگر اردوغان بتواند جایگاه خویش را در ساختار سیاسی جدید تثبیت كند، در دراز مدت احتمال تغییر در سیاست خارجی وی وجود خواهد داشت.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: اردوغان با ۵۲ درصد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری تركیه شد و بعد از او هم «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق، با ۳۱ درصد آراء قرار گرفت.نتیجه انتخابات پارلمانی هم حاكی از پیروزی حزب عدالت و توسعه و متحد آن است؛ بنا بر این گزارش ها «عدالت و توسعه» بیش از ۴۲ درصد آراء و «جنبش ملی گرا» بیش از ۱۱ درصد آراء را كسب كرده است كه بیشتر از ۵۳ درصد كرسی ها را نصیب ائتلاف خلق می كند.در گفتگو با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشكده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی امریكا به بررسی انتخابات تركیه پرداخته ایم كه در ادامه آمده است. «سیاست كردها در خاورمیانه» همچون كتابهای انتصار است كه در حوزه مطالعات كردی مرجع به حساب می آید.*اردوغان در حالی پیروز انتخابات تركیه شد كه برخی كارشناسان و نظرسنجی ها پیش بینی می كردند كه انتحابات به دور دوم كشیده می گردد. چرا اردوغان در دور اول پیروز شد؟یكی از علل مهم پیروزی اردوغان این بود كه حزب او و دولت او پشتیبانی ۹۰ درصد رسانه های تركیه را داشتند و احزاب مخالف دسترسی چندانی به رسانه های كشوری نداشتند كه آنطور كه باید در تبلیغات انتخاباتی شركت نمایند. دلیل دیگر پیروزی اردوغان این بود كه او توانست مسائل امنیتی را در سر لوحه برنامه های خود قرار دهد و رقیبان خویش را افرادی كم تجربه و كم اطلاع در مسائل امنیتی و دفاعی معرفی نماید.*با توجه به درصد آرای كسب شده توسط سایر نامزدها ارزیابی شما از میزان آرای رقبای اردوغان چیست؟درصد آرای كسب شده توسط سایر نامزدها حدودا همان اندازه بود كه پیشبینی شده بود. تنها كاندیدایی كه كمتر از آنچه پیشبینی شده بود رای آورد كاندیدای حزب جدید التاسیس «خوب» بود.*برخی از «مرال آكشنر» بعنوان نامزد جریان سوم در تركیه یاد می كردند و معتقد بودند او رای مناسبی كسب خواهد نمود. ولی وی با رای تقریبی ۷ درصد در جایگاه چهارم و كمتر از صلاح الدین دمیر تاش قرار گرفت. دلیل این امر چیست؟در میتینگهای انتخاباتی تعداد زیادی برای گوش كردن صحبتهای مرال آكشنر جمع می شدند. به این دلیل برخی تصور میكردند كه مرال آكشنر طرفداران زیادی دارد. ولی ظواهر این طور نشان میدهد كه چون حزب مرال آكشنر یعنی حزب خوب یك حزب جدید بود مردم كنجكاو بودند كه بدانند برنامه این حزب جدید چیست. در حقیقت حزب خوب نتیجه انشعابی بود كه در حزب حركت ملی بوجود آمده بود. دلیل اصلی این انشعاب اختلاف شخصی مرال آكشنر با رهبر حزب حركت ملی بود و برنامه های این دو حزب شباهت زیادی با همدیگر داشتند و در عمل این دو حزب آرای ناسیونالیستی دست راستی را بین خود تقسیم كردند و رای دهندگان ملی گرای دست راستی به حزب قدیمی تر و بیشتر شناخته شده حزب حركت ملی رای دادند. *صلاح الدین دمیر تاش توانست در این انتخابات جایگاه سوم را كسب كند و حزب كردی دموكراتیك خلقها هم با كسب بیش از ۱۰ درصد آرای پارلمانی در پارلمان تركیه حضور یافت. رویكرد اردوغان به مبحث كردها در دوره اخیر چیست و آیا قادر به حل مساله كردها در كشورش خواهد شد؟با وجود اینكه صلاح الدین دمیر تاش در زندان بود او توانست جایگاه سوم را در انتخابات رییس جمهوری تركیه كسب كند و حزب او یعنی حزب دموكراتیك خلقها با كسب بیش از ۱۰ درصد آرا در پارلمان تركیه حضور داشته باشد. این نتایج نشان می دهند كه بر خلاف انتظار اردوغان، كردها هنوز از صلاح الدین دمیر تاش و حزب كردی دموكراتیك خلق ها پشتیبانی میكنند و اردوغان نمی تواند به راحتی و آنطور كه مایل است خواسته های كردها را نادیده بگیرد و یا با استفاده از نظامی به حل مساله كردها بسنده كند.*آیا تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و تثبیت جایگاه اردوغان در ساختار قدرت تركیه تغییری در سیاست خارجی اردوغان بخصوص در سطح منطقه خواهد داشت؟در كوتاه مدت ما نباید منتظر تغییری اساسی در سیاست خارجی اردوغان باشیم. ولی اگر اردوغان بتواند جایگاه خویش را بعنوان مرد اول و بدون رقیب در ساختار سیاسی جدید تركیه تبدیل كند، در دراز مدت احتمال تغییراتی در سیاست خارجی منطقه ای و برون منطقه ای تركیه وجود خواهد داشت.